1. Yleiset asetukset

1.1. Tämä yksityisyydensuojakäytäntö sääntelee henkilötietojen keruuta, käsittelyä ja säilittämistä koskevia käytäntöjä. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietojen vastuullinen käsittelijä Tyche Industries OÜ, reg. No 12227849, Padriku tee 14-1-11, Tallinna, Viro, 11912, (vastedes rekisterinpitäjä).

1.2. Käyttäjä yksityisyydensuojakäytännön merkityksessä on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Asiakas yksityisyydensuojakäytännön merkityksessä on jokainen, joka ostaa rekisterinpitäjän kotisivulta tuotteita tai palveluja.

1.4. Rekisterinpitäjä seuraa oikeusakteissa esitettyjä tietojen käsittelyä koskevia käytäntöjä, lisäksi rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudellisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä on kykenevä varmistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lain mukaan.

Käyttäessä verkkosivua te hyväksytte tämän yksityisyydensuojakäytännön.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilitys

2.1. Henkilötietoja, joita rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja säilyttää on kerätty sähköisesti, pääasiassa kotisivun ja sähköpostin kautta.

2.2. Omien henkilötietojen jakamisella antaa käyttäjä rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita yksityisyydensuojakäytännössä määrätyllä tavalla henkilötietoja, mitä käyttäjä suoraan tai epäsuorasti kotilehdelle tuotteita tai palveluja ostaessa on rekisterinpitäjälle jakanut.

2.3. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat tarkat, oikeat ja täydelliset. Tarkoituksellisten väärien tietojen esittämistä pidetään yksityisyydensuojakäytännon rikkomisena. Käyttäjä on velvoitettu ilmoittamaan esitettyjen tietojen muuttumisesta rekisterinpitäjälle.

2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa käyttäjän antamien väärien tietojen johtamista vahingoista käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsitteleminen

3.1. Rekisterinpitäjä saa käsitellä seuraavia käyttäjän henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäpäivä;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimituksen osoite;

3.1.6. Tilinumero;

3.1.7. Maksukortin yksityiskohdat;

3.2. Edellämainittujen lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä tietoja, jotka ovat saatavilla julkisissa rekistereissä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta on henkilötietojen suojelun yleismääräyksen pykälä 6 osa 1, a), b), c) ja f):

a) käyttäjä on antanut suostumuksensa käsitellä henkilötietojaan yhteen tai moneen selkeään tarkoitukseen;

b) henkilötietojen käsitteleminen on tarpeellista käyttäjän kanssa solmitun sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen solmimiselle käyttäjän toiveesta;

c) henkilötietojen käsitteleminen on tarpeellista tietojen käsittelijän oikeuksellisten velvollisuuksien täyttämiseksi;

f) henkilötietojen käsitteleminen on tarpeellista tietojen käsittelijän tai kolmannen osapuolen aiheellisen mielenkiinnon takia, poislukien silloin, jos sellainen mielenkiinto haittaa käyttäjän perusoikeuksia ja vapauksia, minkä takia henkilötietoja suojellaan, varsinkin jos käyttäjä on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – suojelu ja turvallisuus

Henkilötietojen säilyttämisen maksimiaika – laissa merkityn ajan mukaan.

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilauksen käsittely, verkkokaupan palvelujen suorittamisen takaaminen, asiakashallinta

Henkilötietojen säilyttämisen maksimaalinen aika yksi vuosi.

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – taloustoiminta, kirjanpito

Henkilötietojen maksimaalinen aika – laissa merkityn ajan mukaan.

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus asiakkaiden henkilötietojen jakamiseen kolmansien henkilöiden kanssa, kuten esimerkiksi vastuulliset tietokäsittelijät, kirjanpitäjät, kuljetusfirmat ja maksupalveluja tarjoavat firmat. Rekisterinpitäjä on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä. Rekisterinpitäjä lähettää eteenpäin maksujen suorittamiseksi tarpeelliset henkilötiedot tietokäsittelijälle Swedbank AS.

3.6. Käyttäjän henkilötietojen käsittelyllä ja säilyttämisellä käyttää rekisterinpitäjä rakenteellisia ja teknisiä tapoja, jotka takaavat henkilötietojen suojelun sattumanvaraisen tai laittoman hävittämisen, muuttamisen, julkistamisen ja kaikkien muiden laittomien käsittelyjen edestä.

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää käyttäjän tietoja riippuen käsittelyn tavoitteesta, mutta ei kuitenkaan kauemmin kuin yhden vuoden.

4. Käyttäjän oikeudet

4.1. Käyttäjällä on oikeus nähdä omia henkilötietojaan ja tutustua niihin.

4.2. Käyttäjällä on oikeus saada tietoja hänen henkilötietojensa käyttöön liittyen.

4.3. Käyttäjällä on oikeus täydentää tai parantaa epätarkkoja tietoja.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee käyttäjän henkilötietoja käyttäjän hyväksynnällä, on käyttäjällä oikeus ottaa hyväksyntä takaisin milloin tahansa.

4.5. Käyttäjä voi oikeustensa saavuttamiseksi kääntyä verkkokaupan asiakaspalvelun puoleen osoitteessa info@tyche.ee.

4.6. Käyttäjällä on omien oikeuksiensa suojaamiseksi mahdollisuus esittää valitus Andmekaitse Inspektsioonille.

5. Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on koostettu silmässäpitäen Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) nr. 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan tietosuojalakia ja Euroopan Unionin lakipykäliä.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osallisesti tai täydellisesti, ilmoittaen muutoksista käyttäjille kotisivulla www.greekandfood.com.